PYSTYYKÖ YHDYSVALTOJEN MAASEUTU HOUKUTTELMAAN NUORIA ASUKKAITA

Yhdysvalloissa tehdyissä maaseutua koskevissa kyselyissä eräs kärkisijoilla oleva ongelma on viime vuosina ollut se, kuinka nuoret ihmiset saataisiin pysymään maaseudulla. Vuonna 2015 ongelma oli kyselyn ykkössijalla ja vuonna 2017 toisena. Eräs kyselyyn vastanneista kommentoi, että tässä vaiheessa on jo tunnistettu, että maaseudun tulevaisuuden vuoksi tarvitaan yrittelijäitä 2000-luvulla syntyneitä nuoria, jotka haluavat asua maaseudulla omasta tahdostaan. Hankalinta onkin kenties saada alle kahdentuhannen asukkaan kaupungit riittävän houkutteleviksi 2000-luvun lapsille.

Kuinka maaseudun kaupungit sitten saavat houkuteltua nuoria? Eräs esimerkki tästä Yhdysvalloissa on Idahon osavaltiossa sijaitseva pieni Rexburgin kaupunki, jonka asukasluku on 26 000 ihmistä ja joka kutsuu itseään nimellä Millennial City USA, koska yli kahdeksankymmentä prosenttia kaupungin väestöstä on iältään alle kolmekymmentävuotiaita. Vaikka 26 000 asukkaan pieni kaupunki on kuitenkin täysin eri asia kuin parintuhannen ihmisen kylä, voi näistä esimerkeistä ottaa silti opikseen laajemmassakin mittakaavassa.

Tutkimus nuorten mielenkiinnon kohteista

Maakuntien taloudellisen kehityksen laitokset ovat käynnistäneet tutkimuksia, joiden tarkoitus on saada lisätietoja nuorista maalaisista käyttämällä apuna kyselyitä ja kohderyhmiä. Itäisen Idahon alueellisen kehityslaitoksen puheenjohtaja Jan Rogers pohtii, että kaupunkilaisten 2000-luvun nuorten tarpeista on kirjoitettu paljon, mutta tämä tutkimus on ensimmäinen kerta, kun nuorten maalaisten mielenkiinnon kohteita tutkitaan virallisesti. Tutkimuksessa löydettiin mielenkiintoisia asioita itäisessä Idahossa elävien nuorten maalaisten suhteen. Löydösten mukaan maaseudulla asuvien nuorten eniten käyttämä sosiaalinen media on Facebook, kun se on kaupunkilaisten nuorten kohdalla Snapchat tai Instagram. Maaseudulla asuvat nuoret haluavat elävää avoimella alueella lähellä kaupunkikeskusta kaupunkien sijasta, ja heitä motivoi enemmän tehdyn työn laatu kuin siitä saatu palkka tai muut edut. Maalla asuvat nuoret löytävät töitä yleensä ystäviensä ja sukulaistensa kautta LinkedInin kaltaisten nettisivujen sijasta. He jättävät ammatin tai työn pääsääntöisesti huonon työkulttuurin vuoksi.

Tutkimus nuorten mielenkiinnon kohteista

Käytännön toimia, joilla pienet kylät voivat houkutella nuoria

Parintuhannen asukkaan kylän vertaaminen 26 000 asukkaan Rexburgiin voi kuulostaa turhalta, mutta Rexburgin esimerkki voi tarjota käytännön vinkkejä minkä tahansa kokoiselle kylälle tai kaupungille. Rexburgin menestyksen takana on ainakin neljä osatekijää, nuorten kuunteleminen, vapaa-ajanviettomahdollisuuksien ymmärtäminen, yhteistyö paikallisten oppilaitosten ja työnantajien kanssa sekä työkulttuurin kehittäminen.

Käytännön toimia, joilla pienet kylät voivat houkutella nuoria

On jo olemassa nuoria, jotka valitsevat paikkakuntasi asuinpaikakseen. Kysy heiltä syytä asuinpaikan valintaan ja kuuntele vastaus tarkasti, äläkä keskeytä heitä. Monta kertaa vanhemmat paikkakuntalaiset kysyvät ensin vuorilta, mitä he haluavat, ja sen jälkeen keskeyttävät heidän vastauksensa ja kertovat kuinka väärässä he ovat. Varsinkin kun nuori henkilö kommentoi tekemisen puutetta, vanhemmat ihmiset keskeyttävät ja kertovat kaikista mielestään tärkeistä asioista, joita ei heidän mielestään huomaa. Näin ei kannata tehdä, vaan kun heiltä kysytään mielipidettä, kannattaa kuunnella kunnioittavasti loppuun asti keskeyttämättä ja kirjata ylös heidän vastauksensa. On tärkeää ymmärtää, millaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia paikkakunta voi tarjota. Takapihalla ei tarvitse olla kokonaista luonnonpuistoa, että nuoret viihtyisivät maalla. Kannattaa syventyä miettimään, mitä paikkakunnalla olisi tarjottavana ja keskustella ulkona tapaamiesi nuorten kanssa. Anna heidän kertoa, mitä he haluaisivat tehdä ja kuinka sen voisi mahdollistaa.

 

Paikalliset toimijat mukaan

Vaikka työnantajat tai oppilaitokset eivät olisi suuria, ne ovat kuitenkin paikkakunnan tärkeitä sidosryhmiä. Kannattaa ottaa yhteyttä paikallisiin yrityksiin, vaikka ne eivät olisi samassa kunnassa. Rexburg onnistui käyttämään hyödykseen koko paikallisaluetta nuorten ihmisten yhdistämisessä. Siinä on hyvä esimerkki seurattavaksi. Myös nykyistä työkulttuuria yrityksissä ja kuntatasolla kannattaa kehittää ulkopuolisen koulutuksen avulla. Kun yrityksissä opitaan paremmin työkulttuurin merkitys, muutokset saattavat johtaa suuriin tuloksiin tulevaisuudessa.