MAASEUDULLA ELÄMINEN PIENENTÄÄ ÄRTYNEEN SUOLEN RISKIÄ

Vuonna 2017 Kanadassa tehdyn tutkimuksen mukaan maaseudulla asuvien ihmisten riski saada diagnoosia ärtyneen suolen oireyhtymään on huomattavasti pienempi kuin kaupungeissa elävillä ihmisille, varsinkin niissä tapauksissa, kun sairaus alkaa jo lapsuudessa. Tutkimus osoittaa myös, että viisi ensimmäistä elinvuotta vietettynä maaseudulla sijaitsevassa kotitaloudessa pienentää ärtyneen suolen oireyhtymän riskiä myöhemmällä iällä.

Sairauden oireet

Tutkimus julkaistiin amerikkalaisessa suolistosairauksiin keskittyvässä lehdessä, ja sen taustalla on Ottawan tutkimusinstituutin ja itäisen Ontarion lastensairaalan sekä useiden muiden kanadalaisten tutkimuslaitosten tutkimusryhmiä. Ärtyneen suolen oireyhtymä koostuu sairauksista, joissa vatsa tai suolisto vaurioituu kroonisen tulehduksen seurauksena. Sen kahdella pääkategorialla, Crohnin taudilla ja haavaisella paksusuolen tulehduksella on samanlaisia määrättyjä ominaisuuksia.

Esimerkiksi Crohnin tauti voi vaikuttaa mihin tahansa kohtaan ruoansulatusjärjestelmää aina suusta peräaukkoon asti, kun taas haavainen paksusuolen tulehdus vaikuttaa vain paksusuoleen ja peräsuoleen. Lisäksi Crohnin taudissa tulehdus voi esiintyä kaikissa ruoansulatusjärjestelmän kerroksissa, kun taas haavainen paksusuolen tulehdus esiintyy vain paksusuolen sisimmässä kerroksessa. Ärtyneen suolen oireyhtymän oireisiin sisältyvät jatkuva ripuli ja alavatsan kivut, joskus myös verinen uloste tai verta vuotava peräaukko. Ärtyneen suolen oireyhtymästä kärsivät ihmiset voivat myös kokea heikotusta ja painon putoamista.

Maailmanlaajuinen ongelma

Tutkijat eivät tiedä varmuudella, mikä ärtyneen suolen oireyhtymän aiheuttaa, mutta he epäilevät syynä olevan virheellinen immuunireaktio, joka hyökkää virheellisesti kehon omia kudoksia vastaan ja aiheuttaa tulehduksen. He esittävät, että reaktio saattaa aiheutua ympäristötekijöistä, joille jotkut ihmiset ovat alttiimpia geneettisin perustein. Yksistään Yhdysvalloissa on arvioiden mukaan noin 3 miljoonaa ihmistä eli 1,3 prosenttia aikuisväestöstä, jotka kärsivät ärtyneen suolen oireyhtymästä. Tämä osoittaa suurta kasvua vuoden 1999 luvusta, jolloin tapauksia arvioitiin olevan noin kaksi miljoonaa.

Kanadassa, jossa tutkimus tehtiin, on arviolta 233 tuhatta ärtyneen suolen kanssa elävää ihmistä. Tutkimuksen mukaan Kanada on yksi johtavista maista ärtyneen suolen oireyhtymän esiintymisen osalta, ja lukemat ovat jatkuvasti nousussa, varsinkin hyvin nuorilla lapsilla. Tutkimuksessa todettiin myös, että oireyhtymän yleisyys on ollut nousussa myös muualla maailmassa viimeisen 50 vuoden ajan. Tutkijat ehdottavat, että jatkuva kaupungistuminen voi olla syynä tähän, varsinkin sen vaikutuksen osalta nuorena lapsena kehittyvään suoliston mikrobikantaan.

Erot maaseudulla ja kaupungissa

Tutkijat päättivät tehdä populaatioon perustuvan tutkimuksen, jossa he käyttivät vahvistettua dataa virallisista terveydenhuoltotilastoista, kartoittaakseen ärtyneen suolen oireyhtymän riskin Kanadassa elävien ihmisten keskuudessa jaoteltuna asuinpaikan mukaan joko maalla tai kaupungissa. Ensiksi he analysoivat yhteyden kaupungissa ja maaseudulla asumisen sekä ärtyneen suolen diagnosointihetken iän välillä. Sen jälkeen tutkijat tarkastelivat, kuinka maalla tai kaupunkiympäristössä eläminen syntymän jälkeen nosti riskiä sairastua ärtyneen suolen oireyhtymään myöhemmällä iällä.

Erot maaseudulla ja kaupungissa

Tutkijat löysivät yhteensä 45 567 ärtyneen suolen oireyhtymän diagnoosin vuosien 1999 ja 2010 välillä saanutta ihmistä neljässä Kanadan provinssissa, Albertassa, Manitobassa, Nova Scotiassa ja Ontariossa. Näistä 6 662 eli maaseudulla ja 38 905 asui kaupungeissa tuona aikana. Näiden lukujen perusteella he laskivat, että maaseudulla ärtyneen suolen oireyhtymään sairastumisen yleisyys on 30,72 per 100 000 asukasta ja kaupungissa riski on 33,16 per 100 000 asukasta. Tarkemmassa analyysissa paljastui, että lapset näyttivät olevat pienemmässä riskissä sairastua ärtyneen suolen oireyhtymään, jos he asuivat maaseudulla, varsinkin ennen 10:ttä ikävuotta. Tutkijoiden mukaan vaikutus oli erityisen suuri lapsilla, jotka olivat kasvaneet maaseudulla ensimmäiset viisi elinvuottaan. Tämä voi olla erityisen tärkeä havainto, sillä aiemmissa tutkimuksissa on havaittu hyvin suuri nousu nuorten lasten diagnosoiduissa ärtyneen suolen oireyhtymissä. Lisätutkimusten avulle voimme toivottavasti ymmärtää paremmin ympäristön vaikutuksia varsinkin nuorten altistumiselle tälle taudille.