Kaupungistumisen hyvät ja huonot puolet

Kaupungistuminen eli toiselta nimeltään urbanisaatio on kasvava ilmiö, jossa suurin osa maan väestöstä muuttaa asumaan kaupunkeihin. Kaupungistumista tapahtuu joka puolella ympäri maailmaa. Jatkuvasti kiistellään siitä, onko kaupungistumien hyvä vai huono asia. Se riippuu paljon siitä, missä se tapahtuu ja mitä vaikutuksia sillä on sen maan hyvinvointiin. Kuten monessa muussakin asiassa, myös kaupungistumisella on sekä hyvät että huonot puolensa.

Kun verrataan kaupungistumisen hyviä ja huonoja puolia, on ensin tärkeää katsoa missä kaupungistumista tapahtuu. Se mitä se saa aikaan Euroopassa voi olla hyvin erilaista siitä, mitkä sen seuraukset ovat Afrikassa. Yleisesti ottaen kehittyneiden maiden kaupungistuminen on jokseenkin harmittomampaa kuin kehittyvien maiden.

Mahdollisuudet ja haasteet

Kehittyneessä maassa kaupungin nopea väestönkasvu ei suoranaisesti haittaa kaupungin infrastruktuurin kehittymistä. Kun maalla menee hyvin, pystyy se myös rakentamaan uusia asuinalueita lisääntyvälle väestölle kaupungeissa. Tällaisissa maissa kaupungistumista osataan ennakoida ja laskelmoida niin, että se ei aiheuta suurta huolta. Se on jopa hyväksi maan kansantaloudelle, sillä työpaikat lisääntyvät palvelutarpeiden kasvaessa.

Kehittyvässä maassa tilanne on kuitenkin hankalampi, sillä maan talous on huonossa kunnossa, ja se ei pysty turvaamaan kaikkien ihmisten ihmisarvoa vastaavaa elämää kaupungeissa. Täten syntyy slummeja, missä puhdas vesi on ongelma, ihmiset elävät hökkelikylissä ja jätteet kasautuvat levittäen erilaisia sairauksia.

Ongelma köyhissä valtioissa on myös se, että kaupungit eivät yksinkertaisesti pysty kasvattamaan infrastruktuuria samoin kuin kehittyneet maat. Kaupunkeihin muodostuu paljon köyhiä asuinalueita asuntojen hintojen noustessa liian korkeiksi, ihmisiä jää asunnottomiksi ja katulasten määrä kasvaa. Työttömyys yleistyy ja sitä seuraa rikollisuus, prostituutio, huumekauppa ja pimeät työt.

Monelle köyhälle slummin asukkaalle on kuitenkin myös paljon hyötyä siitä, että he asuvat kaupungissa. Kaupungeissa on tarjolla enemmän palveluja ja apua. Esimerkiksi lapsikuolleisuutta on saatu vähenemään ja lasten koulunkäyntimahdollisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin maaseudulla. On tutkittu, että kehittyvissä maissa kaupungissa asuvien ihmisten eliniän odote on maaseudulla asuvia korkeampi.

Kaupunki tarjoaa myös huomattavasti enemmän töitä. Missä tahansa maassa se onkin yksi suurimmista syistä kaupunkiin muuttamiselle. Kaupungissa on enemmän mahdollisuuksia. Ilmastonmuutos on tuonut omat ongelmansa maaseudulle ja siellä asuminen on voinut käydä taloudellisesti mahdottomaksi. Vaikka kaupungissa työ voikin olla hyvin matalapalkkaista ja raskasta, on se kuitenkin työtä mistä on mahdollisuus saada palkkaa.

Myös Suomessa pääkaupunkiseudulle muuttaminen liittyy usein uuden työn aloittamiseen. Kaupunki tarjoaa yksinkertaisesti eniten mahdollisuuksia ja kehittyneissä maissa varsinkin koulutettu väestö elää suurimmaksi osaksi kaupungeissa niissä vallitsevien työpaikkojen takia.

Lisääntyvä ihmismäärä tuo kuitenkin mukanaan myös lisää saasteita. Juuri autojen takia, moni suurkaupunki maailmassa on pahasti saastunut. Oli vaikea edes kuvitella muutama vuosikymmen sitten, kuinka paljon enemmän liikennettä ja sen rakennetta olisi pitänyt kehittää, jotta näiltä ongelmilta olisi vältytty. Nyt asiaan on kuitenkin herätty ja arkkitehdit ympäri maailmaa tekevät taukoamatta töitä sen eteen, että isoista kaupungeista saataisiin tulevaisuudessa tehtyä ekologisempia ja vähemmän saastuttavia.

On olemassa myös monia muita yhteiskunnallisia ongelmia, joita kaupungissa asuminen voi helpottaa. Seksuaaliseen vähemmistöön kuuluvat henkilöt ovat usein ahdingossa pienillä paikkakunnilla ja eivät voi elää täysin vapaata elämää. Tämä lisää mielenterveysongelmia ja masentuneisuutta. Kaupungin vapaamman ilmapiirin ansiosta he voivat kuitenkin olla helpommin omia itsejään ja näin löytää samanhenkisiä ihmisiä ympärilleen ja tuekseen.

Kaupungistuminen on siis samaan aikaan sekä hyvää että huonoa. Hyvällä suunnittelulla päästäisiin jo melko pitkälle ja siinä on onnistuttukin jokseenkin hyvin ainakin Euroopassa. Toisaalta on myös muistettava antaa tarpeeksi tukea maaseudulle, sillä koko maailman väestön asuminen kaupungeissa voisi olla melko tuhoisaa.