Asuminen ylikansoitetuilla alueilla

Puhuttaessa ylikansoitetuista alueista maailmassa, mieleemme tulee usein ensimmäisenä väkiluvultaan suuria maita kuten Kiina ja Intia. Tiedämme että Kiinassa suurkaupungit hukkuvat saasteisiin , Intiassa kaupunkien viemärijärjestelmät menevät tukkoon ja lähes jokaisessa maailman miljoonakaupungissa asunnottomuus on suuri ongelma. Ylikansoittumiseen liittyy kuitenkin sekä hyviä että huonoja puolia.Mikä sitten saa ihmiset pakkaantumaan yhteen paikkaan? Siihen voi olla monia syitä. Kehittyvissä maissa kyse on usein niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin toimeentulo. Suuret kaupungit tarjoavat usein enemmän töitä mikä on suora seuraus ylikansoittumisesta. Enemmän ihmisiä tarkoittaa enemmän palvelujen tarvetta. Toiset ovat syntymästään asti asuneet paikassa missä on paljon ihmisiä. Joskus sota ajaa ihmiset pois synnyinsijoiltaan. He joutuvat jättämään koko omaisuutensa taakseen ja aloittamaan aivan alusta. Tällöin siirtyminen alueelle missä on ennestään jo paljon ihmisiä on hyvinkin järkeenkäypää. Ihmisellä on tarve selviytyä, tarve menestyä ja tarve elää onnellisena. Tällöin seuraamme helposti muuta massaa paremman elämän toivossa.Miksi sitten toiset maat ylikansoittuvat toisia enemmän? Tämä voi johtua monesta seikasta, kouluttamattomuudesta, lääketieteen kehittymisestä mikä on johtanut oletetun elinikä ennusteen nousuun monissa maissa, ravinnon parantumisesta. Useissa köyhissä maissa ei ole olemassa minkäänlaista sosiaalista tukijärjestelmää. Perheenjäsenet hoitavat toisiaan. Siksi lapsia tehdään paljon, koska osan heistä oletetaan menehtyvän ennenaikaisesti. Pienikin alue voidaan luokitella ylikansoitetuksi, jos sen luonnonvarat ovat lähes loppuun kulutetut ja se pystyy hädin tuskin pitämään hengissä siellä elävää kansaa. Suuri joukko ihmisiä lähtee nykyään esimerkiksi Eurooppaan tai Amerikkaan paremman elämän toivossa, kun oman maan heikko tilanne ei näytä muuttuvan.

Asuminen ylikansoitetulla alueella voi olla kuitenkin todella haastavaa. Kilpailu työpaikoista on kovaa. Asuntojen vuokrahinnat ovat korkeita, ilma on saastunutta, rikollisuus lisääntyy ja omaa rauhaa ei juurikaan ole saatavilla. Nämä alueet vaikuttavat myös merkittävästi muun muassa köyhyyden lisääntymiseen, sairauksien leviämiseen, ilmaston lämpenemiseen ja muihin ympäristöllisiin ongelmiin.

Ylikansoittuneen alueen hyvät puolet

Katsotaanpa kuitenkin mitä hyvää ylikansoittuneissa alueissa on? Vai onko? On helppo löytää negatiivisia asioita, mutta koska ylikansoittuminen ei todennäköisesti tule loppumaan meidän elinaikanamme, on tärkeä tarkastella myös mitä hyvää se voi sisältää. Suomessa ylikansoittuminen tuskin tulee koskaan olemaan ongelma, päinvastoin, syntyvyys on laskenut radikaalisti ja voisimme kansoittaa pientä valtiotamme hieman lisää.Yksi täysin selvä ylikansoittuneen alueen positiivinen puoli on työllisyyden lisääntyminen. Ihmiset tarvitsevat ruokaa, palveluita ja erilaista ajanvietteitä. Tämä lisää työpaikkoja ja on useimmiten hyväksi maan taloudelle. On kuitenkin kiistelty siitä kuinka hyvää esimerkiksi halpatyövoiman lisääntyminen on eri maille ja kuinka se vaikuttaa ihmisten eriarvoisiin asemiin. Ihmisten halu tehdä enemmän töitä on kuitenkin hyvä asia. Tämä johtaa myös siihen että palveluiden ja tuotteiden hinnat laskevat ja tulevat näin suuremman ihmisjoukon saataville. Ruoan saaminen on helppoa, ostokset voi tehdä lähellä ja palvelut ovat kävelymatkojen päässä. Tällainen eläminen on toisaalta myös ekologisempaa, koska ihmiset asuvat pienemmissä taloissa, matkustavat vähemmän, työmatkat ovat lyhyempiä ja on huomattu jopa vedenkulutuksen laskeneen.

Yksi asia jota emme koskaan ajattele on ylikansoittumisen kulttuurilliset vaikutukset. Tieteentekijät, taiteilijat ja teknologian suunnittelijat lisääntyvät näillä alueilla luoden uusia taiteenaloja, keksintöjä ja teknologiaa. Kun huomioimme sen ihmismäärän mikä täten hyötyy näistä keksinnöistä, on se huomattavasti suurempi kuin harvaan asutuilla alueilla. Ei siis ole pelkästään huono asia että maailmassa on ylikansoittuneita alueita. Meidän on kuitenkin pidettävä se jotenkin rajoissa ennen kuin tilanne räjähtää täysin käsistä. On hyvä tiedostaa asian kummatkin puolet, sekä negatiiviset että positiiviset. Ylikansoittumiseen on monia syitä ja nämä syyt eivät aina ole niin yksioikoisia.